3 LỜI KHUYÊN DÙNG TRONG BREAKDOWN KỊCH BẢN CHUYÊN NGHIỆP

Khi biên kịch gửi bản thảo kịch bản, họ không hề nghĩ đến 1st AD

Tập trung vào câu chuyện, nhân vật và những thứ trông có vẻ ngầu, biên kịch tạo ra rất nhiều vấn đề cần giải quyết trước khi bạn có thể phân tích kịch bản thành các yếu tố và báo cáo sản xuất.

Trước khi bắt đầu phân tích kịch bản, hãy thực hiện 3 điều sau để đảm bảo là bạn không phải breakdown lại từ đầu.

Kiểm tra các lỗi về định dạng

Để nắm bắt tone và thiết lập dòng chảy, biên kịch thường lờ đi các quy tắc truyền thống về định dạng, khiến cho mọi việc khó khăn hơn.

Slugline sẽ được dùng như chỉ dẫn quay cho các shot. Các địa điểm giống nhau có thể được viết bằng những tên gọi khác nhau. Thời gian trong ngày có thể bị thiếu.

Trước khi phân tích kịch bản thành những yếu tố, hãy đảm bảo rằng slugline đã chính xác, có đầy đủ nội-ngoại, thời điểm một nhân vật xuất hiện lần đầu tiên được viết hoa và mọi thứ được viết đúng chính tả.

Vì phần lớn phần mềm phân tích kịch bản sẽ quét từng từ một, một nhân vật bị viết sai tên sẽ xuất hiện như hai người thay vì một.

Tìm kiếm các yếu tố vô hình

Dù một nhân vật không được nhắc đến thì cũng không có nghĩa là họ không có trong kịch bản. Với tư cách là 1st AD, việc của bạn là đọc kỹ kịch bản và tìm hiểu xem điều gì đang diễn ra từ cảnh này sang cảnh kia.

Đó không hẳn là lỗi của biên kịch, bởi các yếu tố vô hình thường tồn tại trong mỗi cảnh mà nếu không cẩn thận, bạn sẽ bỏ lỡ nó.

Nếu một nhân vật chỉ xuất hiện một cánh tay ở trong cảnh, nếu nhân vật của bạn thiếu mất một cánh tay, bạn sẽ cần make-up và/hoặc sử dụng VFX cho mỗi cảnh sau đó. Bộ trang phục của nhân vật bao gồm một cái roi da, điều tương tự như vậy cũng sẽ xảy ra.

Bạn càng xác định được nhiều yếu tố vô hình càng tốt, và sau đó đặt chúng vào từng mục để các nhà sản xuất biết là bạn cần gì và không cần gì và ngân sách của bạn có thể chi cho những mục nào.

Ghi chú cho những thiết bị đặc biệt

Crane shot. Slow-mo. IMAX camera

Thông thường, biên kịch sẽ không viết sẵn chúng trong kịch bản. Trước khi làm điều gì, hãy đọc qua kịch bản với đạo diễn và sản xuất để thảo luận trước về các thiết bị đặc biệt cần sử dụng.

Nếu bạn đã làm shot list hoặc storyboard, hãy ghi chú các thiết bị đặc biệt trong cảnh và thêm chúng như một yếu tố cần có.

Một ghi chú đến từ biên kịch có thể trở thành hàng trăm giờ làm việc của đội sản xuất, việc biết khi nào nên thêm các thiết bị đặc biệt là điều quan trọng.

Nguồn: Raindance

Pixel Factory sưu tầm và biên dịch

Tin liên quan