BLACKMAGIC CINTEL FILM SCANNER

Máy quét phim. Hỗ trợ chuyển phim nhựa sang định dạng kỹ thuật số.
817.610.000 VND (Full VAT)