Blackmagic MultiView 4 HD

Cho phép xem hình ảnh từ 4 source trên một màn hình.
5,335,000 VNĐ (Full VAT)

Blackmagic MultiView 16

Giám sát tối đa 16 source SDI bằng Ultra HD monitor hoặc TV. Hỗ trợ tất cả các định dạng SD, HD và Ultra HD.
43,175,000 VNĐ (Full VAT)

Blackmagic MultiView 4

Giám sát tối đa 4 source SDI trên một màn hình duy nhất. Hỗ trợ tất cả các định dạng SD, HD và Ultra HD.
14,300,000 VNĐ (Full VAT)