Universal Videohub 288

Xây dựng riêng cho bạn router tốc độc 3Gb/s SDI và cáp quang
288,613,000 VNĐ (Full VAT)

Universal Videohub 72

Xây dựng riêng cho bạn router tốc độc 3Gb/s SDI và cáp quang
86,488,000 VNĐ (Full VAT)

Smart Videohub 12G 40×40

Router 12G-SDI cao cấp. Hỗ trợ tất cả các định dạng SD, HD và Ultra HD SDI trên một router trong cùng một thời điểm. Được trang bị 40...
144,238,000 VNĐ (Full VAT)

Smart Videohub 40×40

Router cao cấp, hỗ trợ tất cả các định dạng SD, HD và Ultra HD SDI. 80 cổng6G-SDI.  
86,488,000 VNĐ (Full VAT)

Smart Videohub 20×20

Router 6G-SDI cao cấp. Hỗ trợ tất cả các định dạng SD, HD và Ultra HD SDI. 20 cổng 6G-SDI input, 20 cổng 6G-SDI output.    
57,613,000 VNĐ (Full VAT)

Smart Videohub CleanSwitch 12×12

Router 6G-SDI nhỏ gọn, tích hợp hệ thống đồng bộ hóa tại tất cả các input. Hỗ trợ tất cả các định dạng SD, HD và Ultra HD.
43,175,000 VNĐ (Full VAT)

Smart Videohub 12×12

Router 6G-SDI cao cấp. Hỗ trợ tất cả các định dạng SD, HD và Ultra HD SDI. 12 cổng 6G-SDI input, 12 cổng 6G-SDI output.  
40,288,000 VND (Full VAT)