Teranex 3D Processor

Teranex 3D được thiết kế để xử lý các chuyển đổi 3D lập thể lên đến 1080HD. Bạn có các kết nối analog và digital như dual link 3G-SDI,...
108.902.000 VNĐ (Full VAT)

Teranex 2D Processor

Cho phép thực hiện 1089 chuyển đổi up, down, cross cơ bản. Có SD/HD và 3 Gb/s SDI, HDMI và analog in và out. 8 Kênh AES/EBU, 4 kênh...
54.386.000 VNĐ (Full VAT)

Teranex AV

Cho phép thực hiện 1089 chuyển đổi up, down, cross cơ bản. Hỗ trợ tất cả các định dạng lên đến 2160p60
46.209.000 VNĐ (Full VAT)

TERANEX EXPRESS

1089 phép chuyển đổi tín hiệu up/down/cross  –  SD/HD/UltraHD  trong một thiết bị duy nhất.
38.031.000 VND (Full VAT)