Teranex AV

Cho phép thực hiện 1089 chuyển đổi up, down, cross cơ bản. Hỗ trợ tất cả các định dạng lên đến 2160p60
48,950,000 VNĐ (Full VAT)

TERANEX EXPRESS

1089 phép chuyển đổi tín hiệu up/down/cross  –  SD/HD/UltraHD  trong một thiết bị duy nhất.
40,288,000 VND (Full VAT)