ikan PT3100

15″ LCD Monitor / Teleprompter Kit High-quality 70/30 Teleprompter Glass Velcro Attached Hood Camera Lift / Quick Release Plate Prompter Pro 2.0 Software Weight Balanced for Tripod Mount

Ikan PT3500 15″

15″ LCD Monitor 70/30 Prompter Beam-Splitter Height Adjustable Camera Baseplate DSLR Shelf Included Glass Folds Down to Compact Custom Cut Case Foam Included PrompterPro3 Software Included Windows and Mac...

ikan PT3700 17″

17″ LCD Monitor with L/R Image Flip For DSLRs to Mid-Size Cameras High Quality 70/30 Mirror Glass Foldable Frame for Mirror Glass 5 & 7.8″ Replaceable Riser Rods Sliding...

Bon BEM-182

Màn hình LED chuyên dụng dành cho truyền hình với chi phí-hiệu quả. Màn hình màu sắc với nhiều nhiệt độ màu để lựa chọn. Được thiết kế phù...

Bon BEM-212

Màn hình LED chuyên dụng dành cho truyền hình với chi phí hiệu quả. Màn hình màu hiệu chuẩn với nhiều nhiệt độ màu sắc để lựa chọn. V-Mount hoặc...

Bon BEM-242

Màn hình chuyên dụng dành cho truyền hình LED 24″ với chi phí hiệu quả. Màn hình màu hiệu chuẩn với nhiều nhiệt độ màu sắc để lựa chọn....

Bon BXM-243T3G

BXM-243T3G là một màn hình cao cấp xử lý video 12-bit, có thể hiển thị nhiều màu sắc không gian với LUT 3D của nó. Hầu hết các lệnh điều...

Bon BSM-213H

21″ Super Bright LCD Monitor / Res.(1920 X 1080) / 1200cd / 3G-SDI,VGA,Analog,DVI & HDMI input / SDI & Analog output Focus Assistance, Exposure Range Check, False Color, Freeze...

Bon BXM-183R3G

18.5″ Recordable LCD Monitor / Res.(1366 X 768) / 250cd / 3G-SDI,Analog,DVI,Ext sync & HDMI input / SDI,Ext sync & Analog output HDMI to SDI converted output, Focus Assistance,...

Bon BQM-240LS

24″ Quad Split LCD Monitor / Res.(1920 X 1200) / 400cd / HD-SDI,VGA,Analog,DVI,S-Video,PC-RGB & HDMI input / SDI output Waveform & Vector Scope, Closed caption, Audio Level Meter, Current...

Bon PRM-902Q

Dual 9″ 960×540 Multi-Format Dual LCD Rack Mount. HD/SD-SDI, Component, and Composite Inputs. 4RU x 19″ rack Closed caption, AFD, SDI Input Format Auto Dectect, Audio Level Meter(16CH) and...