Phim trường

Phim trường phông xanh rộng 72m2 với đầy đủ thiết bị ghi hình, âm thanh, ánh sáng. Có phòng kỹ thuật riêng.

DỊCH VỤ CHO THUÊ PHIM TRƯỜNG ẢO

Phim Trường Ảo là phim trường phông xanh với công nghệ Chromakey tiên tiến giúp cho chúng ta rất nhiều thuận lợi trong việc sản xuất  chương trình, không...