Blackmagic Web Presenter HD

Giải pháp phát trực tuyến độc lập với bộ mã hóa H.264 phát sóng, truyền trực tiếp đến các dịch vụ như YouTube, webcam USB, đầu vào 12G ‑...
14,300,000 VNĐ (Full VAT)

H.264 Pro Recorder

Chuyển đổi từ video phát từ bàn trực tiếp thành file SD và HD H.264
14,300,000 VNĐ (Full VAT)