NGƯỜI TA LÀM GÌ TRÊN PHIM TRƯỜNG

Bài viết dưới đây sẽ giải thích cho bạn công việc của những chức danh mà bạn hay thấy trong credits phim.

Video dưới đây sẽ nói về một kiến thức cơ bản về ngành công nghiệp làm phim: công việc của từng vị trí trên phim phim trường.

Các công việc được chia thành hai nhóm chính: above the line và below the line. Above the line bao gồm: diễn viên, và các thành viên của đoàn hưởng thu nhập theo thương lượng với nhà sản xuất hoặc dựa trên phần trăm chứ không dựa trên ngày công thực tế. Các công việc below the line là những người làm việc theo hợp đồng, dựa trên nhu cầu sản xuất.

 

Các nhóm công việc được phân loại như sau:

  • ● Các vị trí Above the Line
  • ● Vị trí xuất hiện trước máy quay
  • ● Các vị trí hành chính
  • ● Các vị trí tiền kỳ
  • ● Nhóm đạo diễn
  • ● Bộ phận camera và âm thanh
  • ● Bộ phận ánh sáng và đạo cụ
  • ● Bộ phận nghệ thuật
  • ● Các vị trí trong hậu kỳ

Nguồn: No Film School

Pixel Factory sưu tầm và biên dịch