ATEM 2 M/E Broadcast Panel

Giá: 474,210,000 VNĐ (Full VAT)

ATEM 2 M/E Broadcast Panel là bảng điều khiển dùng cho các switcher 2 M/E, có thiết kế đẹp và sức mạnh điều khiển mạnh mẽ, cho phép sáng tạo tối ưu trong quá trình sản xuất lớn và phức tạp.  ATEM 2 M/E Broadcast Panel kết nối thông qua cổng internet, bao gồm loop thru để quản lý media.

Tính năng nổi bật

● Bảng điều khiển chuyên nghiệp cho live switcher
● Các nút điều khiển chất lượng cao
● Kết nối với switcher thông qua cổng internet
● Loop Output cho internet
● USB Input cho phép cập nhật firmwave
● Aerospace-Certified Embedded OS
● Tri-Color LED Crosspoint Buttons
● RGB Bitmap Crosspoint Labels
● Redundant Power Supply