ATEM 4 M/E ADVANCED PANEL

Giá: Giá liên hệ

Phần cứng điều khiểm mới dùng cho các ATEM live production switcher của Blackmagic Design.Có 4 hàng M/E với 40 nút đầu vào và 4 màn hình LCD

Tính năng nổi bật

・Phần cứng điều khiển dùng cho ATEM switcher của Blackmagic Design
・Có 4 hàng M/E với 40 nút đầu vào mỗi hàng và 4 màn hình LCD điều khiển hệ thống độc lập cho mỗi hàng.
・Bao gồm 24 LCD để ghi nhãn tùy chỉnh cho mỗi nút trên mỗi hàng
・Transition control để nhanh chóng chọn kiểu Transition.
・Nhanh chóng chọn kiểu wipe từ màn hình LCD điều khiển hệ thống.
・Hỗ trợ chuyển đổi DVE và định vị bằng cần điều khiển.
・Bao gồm fader bar để chuyển đổi thủ công transitions.
・Bao gồm một màn hình LCD điều khiển hệ thống riêng cho từng hàng M/E.
・Hỗ trợ kích hoạt trực tiếp các macro trên mỗi “select bus”