ATEM MINI PRO ISO

Giá: 25,840,000 VNĐ (Full VAT)

Thiết bị có thể ghi 5 stream gồm tất cả đầu vào dưới dạng dữ liệu sạch để biên tập, cộng với DaVinci project file để dựng nhanh và Blackmagic RAW để hoàn thiện trong Ultra HD.

Tính năng nổi bật

• Tính năng tương tự như ATEM Mini với các nút và tính năng phần mềm được thêm vào
• Được hỗ trợ để ghi lại từng đầu vào dưới dạng tệp ISO riêng biệt.
• Lưu DaVinci Resolve project file để biên tập nội dung live production.
• Hỗ trợ kết nối tối đa 4 máy quay hoặc máy tính.
• Phát trực tiếp qua Ethernet được hỗ trợ trên ATEM Mini Pro.
• Đầu ra USB hoạt động như một webcam và hỗ trợ tất cả các phần mềm video.
• Tự động chuyển đổi chuẩn và đồng bộ lại tất cả các đầu vào HDMI.
• Bao gồm ATEM Software Control miễn phí cho Mac và Windows.
• Internal media cho 20 RGBA graphics gồm các tiêu đề, opening và logo.
• Bao gồm ATEM Advanced Chroma Key để làm việc trên phông xanh.
• Multiview cho phép giám sát tất cả các camera trên ATEM Mini Pro.
• Bộ trộn âm thanh hỗ trợ limiter, compressor, 6 band EQ và hơn thế nữa!