ATEM STREAMING BRIDGE

Giá: 7,073,000 VNĐ (Full VAT)

Video converter mới cho phép bạn nhận được stream H.264 từ bất kỳ ATEM Mini Pro nào và chuyển đổi lại thành video SDI và HDMI để có thể gửi nó đến các địa điểm từ xa trên mạng Ethernet cục bộ hoặc qua internet trên toàn cầu!

Tính năng nổi bật