ATEM Studio Converter

Giá: 57,613,000 VNĐ (Full VAT)

Thiết bị cho phép chuyển đổi tín hiệu từ máy quay và ATEM switcher, cùng tín hiệu tally và talkback sang tín hiệu quang, cho phép truyền tín hiệu trong khoảng cảnh 45KM

Tính năng nổi bật

● 4 Bộ chuyển đổi Bi-Directional trong 1 đơn vị 1RU
● Dải tín hiệu quang 45km
● Kết nối được với tối đa 4 ATEM Camera Converter
● 4 bộ chuyển đổi tín hiệu quang sang SDI 10 bit
● 4 output SD/HD-SDI có khả năng chuyển đổi
● Camera Talkback với Select, Vol & Mute
● Kết nối đến các ATEM Switcher/Converter
● Hỗ trợ SDI Switcher Tally Output
● Gửi PGM Feed đến các máy quay được kết nối bằng cáp quang.