Blackmagic 3G-SDI Arduino Shield

Giá: 2,750,000 VNĐ (Full VAT)

Bo mạch hỗ trợ tạo điều khiển cho các máy quay của Blackmagic Design bằng cách chèn lệnh thông qua SDI feed từ một Arduino!

Tính năng nổi bật

● Bộ điều khiển máy quay có khả năng lập trình
● Nền tảng Arduino mã nguồn mở
● Điều khiển máy quay qua cổng SDI
● Tương thích với các máy Blackmagic Studio Camera
● Điều chỉnh gain, chi tiết, màn trập, zoom
● Điều chỉnh Focus, Iris, Pedestal
● Color Corrector
● Lập trình bằng Arduino IDE
● Cần có Arduino Controller
● Làm việc với các bộ điều khiển I2C BUS khác