BLACKMAGIC CINTEL FILM SCANNER

Giá: 817.610.000 VND (Full VAT)

Máy quét phim. Hỗ trợ chuyển phim nhựa sang định dạng kỹ thuật số.

Tính năng nổi bật