Blackmagic MultiView 4

Giá: 14,300,000 VNĐ (Full VAT)

Giám sát tối đa 4 source SDI trên một màn hình duy nhất. Hỗ trợ tất cả các định dạng SD, HD và Ultra HD.

Tính năng nổi bật

● 4 cổng 6G-SDI Input với Loop Output
● 1 cổng SDI và 1 cổng HDMI MultiView Output
● Hỗ trợ SD, HD, UHD 4K, DCI 4K
● Input độc lập hỗ trợ các định dạng trộn
● Cấu hình đa khung chuẩn 2x2
● Cổng internet cho phép điều khiển từ xa
● Kích thước bằng 1/3 rack tiêu chuẩn
● Tích hợp cổng nguồn
● Tương thích 48 VDC PoE+