Blackmagic URSA Mini Pro PL Mount

Giá: 7,068,000 VNĐ (Full VAT)

Ngàm PL rời dùng cho URSA Mini Pro 4.6K của Blackmagic Design

Tính năng nổi bật

● Dùng cho ống kính ngàm PL
● Cooke i/Technology tương thích Pins
● Bao gồm shim kit