Blackmagic URSA Mini Pro Shim Kit

Giá: 2,283,000 VNĐ (Full VAT)

Một bộ 9 cái shim và baffle tool để giúp thực hiện cách điều chỉnh một cách chính xác về khoảng cách tiêu chuẩn đến mặt bích cho các ngàm ống kính EF, PL hoặc B4.

Tính năng nổi bật

● Dùng cho máy quay có khả năng thay thế ngàm URSA Mini Pro 4.6K
● Gồm 9 shim được cắt chính xác
● Bao gồm Baffle Tool