BLACKMAGIC URSA MINI RECORDER

Giá: Giá liên hệ

Thiết bị cho phép bạn ghi các tệp Blackmagic RAW vào 2.5 inch NVMe based 7mm U.2 SSD’s hoặc 2.5 inch SSD Media tiêu chuẩn với URSA Mini Pro 12K của bạn!

Tính năng nổi bật

・Được thiết kế dành riêng cho URSA Mini Pro 12K
・Ghi các tệp Blackmagic RAW vào 2.5 inch NVMe dựa trên 7mm U.2 SSD’s hoặc 2.5 inch SSD Media tiêu chuẩn.
・Gắn giữa mặt sau của máy quay và pin và được điều khiển thông qua USB-C
・SSD thậm chí có thể được gắn trên máy tính của bạn bằng Blackmagic MultiDock để bạn có thể chỉnh sửa và chỉnh màu ngay từ thẻ!