DAVINCI RESOLVE SPEED EDITOR

Giá: Giá liên hệ

Bao gồm search dial trong một thiết kế chỉ bao gồm các phím cụ thể cần thiết để dựng.

Tính năng nổi bật

•Source tape cho phép tìm kiếm clip nhanh hơn.
•Các nút bấm Large trim in và out
•Chế độ bàn phím mới để dựng thông minh.
•Các nút để cho phép quay số tìm kiếm trực tiếp.
•Các nút để thay đổi kiểu chuyển tiếp.
•Tích hợp search dial control
•Bàn phím để nhập timecode trực tiếp.