DỊCH VỤ CHO THUÊ PHIM TRƯỜNG ẢO

Giá:

Phim Trường Ảo là phim trường phông xanh với công nghệ Chromakey tiên tiến giúp cho chúng ta rất nhiều thuận lợi trong việc sản xuất  chương trình, không tốn thời gian & kinh phí nhiều để dựng cảnh thật.

Tính năng nổi bật