DIVA-LITE 401 FIXTURE

Giá:

  • Chuyển đổi 2 bóng/4 bóng
  • Tích hợp bộ điều khiển cường độ sáng
  • Tích hợp barndoors chắn sáng
  •  Điều khiển cương độ sáng từ xa DIM-5

 

Tính năng nổi bật