GPI and Tally Interface

Giá: 14,300,000 VNĐ (Full VAT)

Bổ sung 8 Tally relay contact đến bất cứ ATEM switcher nào

Tính năng nổi bật

● Hiển thị tally cho tín hiệu video
● Cho biết trạng thái on-air
● Dùng cho ATEM Switcher/ Videohub Router
● 8 Input và Output khép kín
● Kết nối với nhiều GPI and Tally Interface khác