Intensity Shuttle for Thunderbolt™

Giá: 6,903,000 VNĐ (Full VAT)

Giải pháp capture 10 bit HD/SD qua cổng HDMI cho Thunderbolt

Tính năng nổi bật

● Truyền dữ liệu không nén
● Up/Down Resolution Conversion
● Monitoring qua HDMI cho chỉnh màu
● Truyền dữ liệu hai chiều qua Thunderbolt
● Cổng HDMI, Analog Video và âm thanh
● Hỗ trợ video SD và HD ở chất lượng full 10-bit
● 2 Ch. 24 Bit RCA / 8 Ch. HDMI Audio
● Input nằm ở một bên, output nằm ở bên kia
● Bao gồm giải pháp phần mềm M.E.
● Cho phép ghi video game