MICRO CONVERTER BIDIRECTIONAL SDI/HDMI 3G

Giá: 1,870,000 VNĐ (Full VAT)

Bộ chuyển đổi hai chiều nhỏ nhất thế giới! Chuyển đổi SDI sang HDMI và đồng thời HDMI sang SDI. Gồm tính năng điều khiển camera cho các ATEM switchers của Blackmagic Design. Không bao gồm nguồn

Tính năng nổi bật

• Bộ chuyển đổi chất lượng phát sóng hai chiều nhỏ nhất thế giới
• Chuyển đổi SDI sang HDMI và đồng thời HDMI sang SDI!
• Bao gồm các tính năng điều khiển camera cho các ATEM switchers của Blackmagic.
• Hỗ trợ các timecode tiêu chuẩn 3G-SDI và HDMI.
• Công nghệ 3G-SDI tích hợp SDI re‑clocking.
• Hỗ trợ tất cả các tiêu chuẩn video NTSC, PAL, 720 HD và 1080 HD.