MICRO CONVERTER HDMI TO SDI 3G

Giá: 1,293,000 VNĐ (Full VAT)

Thiết bị hoàn hảo để kết nối HDMI camera và máy tính với thiết bị SDI chuyên nghiệp. Không bao gồm nguồn.

Tính năng nổi bật

• Kết nối máy quay HDMI và máy tính với thiết bị SDI chuyên nghiệp!
• Hai đầu ra 3G-SDI có thể được đặt ở định dạng mức A hoặc mức B.
• Hỗ trợ các định dạng film rate bao gồm 1080p24, 1080p47,95 và 1080p48.
• Thiết kế cực kỳ nhỏ để hoạt động di động.
• Hỗ trợ nâng cấp phần mềm qua kết nối USB.