MICRO CONVERTER SDI TO HDMI 3G

Giá: 1,403,000 VNĐ (Full VAT)

Được thiết kế để giám sát chuyên nghiệp, với 17 điểm 3D LUT để hiệu chỉnh màn hình với 3D LUT có sẵn trên SDI loop out. Không bao gồm nguồn.

Tính năng nổi bật

• Mẫu thiết bị này đã được thiết kế đặc biệt để giám sát chuyên nghiệp
• Bao gồm 3D LUT để giám sát trên mẫu SDI đến HDMI.
• Có thể xuất 3D LUT trên đầu ra SDI loop.
• Hỗ trợ các định dạng DCI và film rate bao gồm 1080p24, 1080p47,95 và 1080p48.
• Thiết kế cực kỳ nhỏ để hoạt động di động.
• Hỗ trợ nâng cấp phần mềm qua kết nối USB.