MINI CONVERTER SDI TO HDMI 6G

Giá: 5,335,000 VNĐ (Full VAT)

Chuyển từ SDI sang HDMI, được trang bị kết nối 6G-SDI.

Tính năng nổi bật

● Một đường SD/HD/3G/6G-SDI Input
● HDMI 4K output
● Hỗ trợ tín hiệu SD, HD, UHD 4K và DCI 4K
● Tự động nhận dạng tín hiệu đầu vào
● Cổng SDI Input và Looped SDI Output dự phòng
● Âm thanh 24-bit, 48 kHz
● Analog và AES-EBU Digital Audio Output
● Điều khiển thông qua DIP Switch hoặc phần mềm
● Cổng USB 2.0 để cập nhật firmware
● Nguồn 12V