Mini Converter SDI Multiplex 4K

Giá: 14,300,000 VNĐ (Full VAT)

Chuyển đổi giữa các thiết bị có 4 đường HD-SDI, 2 đường 3G-SDI, 1 đường 6G-SDI Ultra HD. Mini Converter SDI Multiplex 4K có 4 cổng 6G-SDI input, 4 cổng 6G-SDI output, có khả năng chuyển đổi ở cả 2 hướng. Còn chuyển đổi giữa 2 đường HD-SDI 4:4:4 và 1 đường 3G-SDI.

Tính năng nổi bật

● Chuyển đổi giữa tín hiệu 4K và UHD SDI
● 1 đường 6G-SDI Input và Output
● 2 đường 3G-SDI Input và Output
● 4 đường HD-SDI Input và Output
● Tự động chuyển đổi giữa SD, HD, và 6G
● Độ phân giải đầu vào và đầu ra tương thích với nau
● Âm thanh 48kHz 24-Bit
● Hỗ trợ 4:2:2 và 4:4:4 RGB và YUV
● Cổng USB 2.0 cho phép cập nhật firmware
● Nguồn 12V