Mini Converter Sync Generator

Giá: 5,638,000 VNĐ (Full VAT)

Bao gồm 6 output ổn định để tham chiếu tất cả các thiết bị video trong studio của bạn bằng các tiêu chuẩn truyền hình độ nét cao hoặc Blackburst.

Tính năng nổi bật

● Thuộc dòng Mini Converter
● 6 output
● Tri-Sync hoặc Black Burst