Mini Converter UpDownCross

Giá: 8.048.000 VNĐ (Full VAT)

Cho phép thực hiện các chuyển đổi up, down, cross.

Tính năng nổi bật

● Chuyển đổi giữa các định dạng SD và HD
● Các chuyển đổi Up / Down / Cross
● SD/HD/3G-SDI Input
● 5 cổng SD/HD/3G-SDI Output và 1 cổng Loop Out
● Chuyển đổi giữa 720p và 1080i
● Tự động nhận dạng tín hiệu đầu vào
● Hỗ trợ âm thanh đa kênh
● Điều khiển thông qua DIP Switch hoặc phần mềm
● Cổng USB 2.0 để cập nhật firmware
● Nguồn 12V