OpenGear Converter Optical Fiber

Giá: 13.499.000 VNĐ (Full VAT)

OpenGear Converter Optical Fiber chuyển đổi tín hiệu quang sang SDI và ngược lại.

Tính năng nổi bật

● Dùng với OpenGear
● Chuyển đổi tín hiệu SDI sang tín hiệu quang
● Chuyển đổi tín hiệu quang sang tín hiệu SDI
● Tự động chuyển đổi giữa các chuẩn