OpenGear Converter SDI to Analog

Giá: 14,300,000 VNĐ (Full VAT)

Chuyển đổi tín hệutừ SDI sang analog HD/SD component. NTSC và PAL video out, plus balanced AES/EBU và analog audio out. Dễ dàng kết nối với Betacam SP, VHS và video monitor.

Tính năng nổi bật

● Dử dụng với OpenGear
● Chuyển đổi tín hiệu SDI sang Analog
● Hardware Down Converter
● Kết nối thiết bị HD-SDI với SD