OpenGear Converter UpDownCross

Giá: 14,300,000 VNĐ (Full VAT)

Chuyển đổi giữa các chuẩn video SD và HD với các chuyển đổi up, down, cross chất lượng cao.

Tính năng nổi bật

● Chuyển đổi các định dạng SD và HD
● Thẻ thay nói cho OpenGear Frame
● Chuyển đổi 720p sang 1080i/p hoặc ngược lại
● Các chuyển đổi cơ bản: NTSC và PAL I/O
● 3 Gb/s SDI
● 7x SD/HD/3G-SDI Outputs và Loop Out
● 10-Bit SDI với Low Jitter
● Reference Input và Re-Clocking
● USB & Mini Switch để quản lý cấu hính
● Điều khiển thông qua DashBoard