Phim trường

Giá:

Phim trường phông xanh rộng 72m2 với đầy đủ thiết bị ghi hình, âm thanh, ánh sáng. Có phòng kỹ thuật riêng.

Tính năng nổi bật