Smart Videohub 40×40

Giá: 86,488,000 VNĐ (Full VAT)

Router cao cấp, hỗ trợ tất cả các định dạng SD, HD và Ultra HD SDI. 80 cổng6G-SDI.

 

Tính năng nổi bật

● Routing Switcher
● 40 cổng 6G-SDI Input và 40 cổng 6G-SDI Output
● Hỗ trợ SD, HD, Ultra HD 4K, DCI 4K
● 4:2:2 và 4:4:4 Sampling
● Xử lý 10-bit
● SDI Reclocking
● Tích hợp màn hình LCD và hệ thống nút điều khiển ở mặt trước
● Điều khiển qua cổng internet
● Bao gồm phần mềm Videohub Control