Teranex AV

Giá: 48,950,000 VNĐ (Full VAT)

Cho phép thực hiện 1089 chuyển đổi up, down, cross cơ bản. Hỗ trợ tất cả các định dạng lên đến 2160p60

Tính năng nổi bật

● Dual SD/HD/3G/6G/12G-SDI I/O
● Quad-Link SDI Output
● HDMI 2.0 Input và Output
● Hỗ trợ SD, HD, 2K, và UHD 4K
● Tự động nhận dạng tín hiệu đầu vào
● Redundant SDI Input và Looped SDI Output
● 24-Bit, 48 kHz Audio
● XLR Audio Inputs và RCA Audio Outputs
● Bảng điều khiển nằm ở mặt trước
● Điều khiển bằng phần mềm thông qua cổng internet RJ45