Teranex Mini Rack Shelf

Giá: 2.648.000 VNĐ (Full VAT)

Rack Shelf có độ rộng đủ để gắn 3 chiếc Teranex Mini

Tính năng nổi bật