Teranex Mini Rack Shelf

Giá: 2,805,000 VNĐ (Full VAT)

Rack Shelf có độ rộng đủ để gắn 3 chiếc Teranex Mini

Tính năng nổi bật