Teranex Mini Smart Panel

Giá: 2,805,000 VNĐ (Full VAT)

Bảng điều khiển Teranex Mini Smart Panel cho phép điều khiển hoạt động của Teranex mini. Cho phép xem trước, giám sát âm thanh, và video input, hiển thị các thông tin về frame rate và chuẩn video đầu vào.

Tính năng nổi bật

● Gắn vào mặt trước của Teranex mini
● Màn hình LCD màu, nút xoay và nút bấm
● Điều chỉnh các thiết đặt, xem menu
● Giám sát các chuyển đổi, giám sát âm lượng
● Xác định timecode và chuẩn video