UltraStudio 4K

Giá: 28,738,000 VNĐ (Full VAT)

UltraStudio 4K là giải pháp capture & playback tiên tiến dựa trên Thunderbolt 2. Cho phép capture và playback ở 4K.

Tính năng nổi bật

● Có thiết kế bằng một đơn vị rack tiêu chuẩn và Table-Top I/O Device
● Hai cổng Thunderbolt 2 tốc độ 20Gb/s
● DCI/UHD 4K 4:2:2 lên đến 30p bởi 1 cổng 6G-SDI
● DCI/UHD 4K 4:2:2 50p-60p bởi 2 cổng 6G-SDI
● DCI/UHD 4K 4:2:2 bởi HDMI
● 1080p RGB 4:4:4 bởi Single-Link 3G-SDI
● 1080p 4:2:2 bởi Single-Link HD-SDI
● 1080p 4:4:4 bởi Dual-Link HD-SDI
● 2 kênh 2D/3D lập thể bởi SDI
● Các chuyển đổi HD Up/Down/Cross