UltraStudio HD Mini

Giá: 14,300,000 VNĐ (Full VAT)

UltraStudio HD Mini là giải pháp capture & playback được trang bị 3G-SDI, analog YUV và composite NTSC/PAL video input. Ngoài ra còn có 2 kết nối âm thanh ¼”.

Tính năng nổi bật

● SD/HD/3G-SDI và Analog Input
● HDMI và Dual SDI Output
● Thunderbolt 3 Interface
● Hỗ trợ SD và HD
● Hỗ trợ 4:2:2 và 4:4:4 Color Sampling
● 8/10/12-Bit Color Depth
● RS-422 Deck Control
● Chuyển đổi từ HD xuống SD