URSA Mini Shoulder Kit

Giá: 12,705,000 VNĐ (Full VAT)

Bộ thiết bị hỗ trợ cho người dùng URSA mini quay Handheld.

Tính năng nổi bật

● Shoulder Pad dùng cho những người quay truyền hình hoặc phim tài liệu
● VCT Wedge tương thích cho phép tháo nhanh
● 15mm LWS Rod Clamps
● Accessory Rosettes ở cả hai mặt
● Bao gồm tay cầm phía trên