Videohub Master Control

Giá: 18.951.000 VNĐ (Full VAT)

Cho phép điều khiển router bằng một nút xoay. Đảm bảo tốc độ routing ở mức tối đa.

 

Tính năng nổi bật

● Điều khiển tất cả các Videohub từ nhỏ đến lớn
● Xoay vòng, lựa chọn, định tuyến đầu vào
● Khóa và mở khóa cho router
● Gắn nhãn router và tìm kiếm bằng nhãn
● Kết nối bằng cổng internet.