TUYỂN 4 THỢ HÀN, 2 THỢ MỘC VÀ 4 LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG LÀM VIỆC TẠI PHIM TRƯỜNG

Phim trường Pixel Factory tuyển 4 thợ hàn, 2 thợ mộc và 4 lao động phổ thông. Làm việc tại phim trường, hỗ trợ thi công sân khấu, bối cảnh.

 

Hồ sơ xin việc vui lòng gửi về email: helpdesk@pixelfactory.vn

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ số điện thoại: 0839898798