Standards Conversion

Sắp xếp theo:
Teranex AV

Cho phép thực hiện 1089 chuyển đổi up, down, cross cơ bản. Hỗ trợ tất cả các định dạng lên đến 2160p60TÍNH NĂNG NỔI BẬT● Dual SD/HD/3G/6G/12G-SDI I/O● Quad-Link SDI...

49,980,000₫

Teranex Express

1089 phép chuyển đổi tín hiệu up/down/cross  –  SD/HD/UltraHD  trong một thiết bị duy nhất.TÍNH NĂNG NỔI BẬT● Real-Time Up/Down Broadcast Converter● 12G-SDI và Dual Link 6G-SDI In/Out● Tương thích...

41,080,000₫