Tuesday, April 3rd, 2018

KHOÁ HỌC: CHỈNH MÀU TRÊN DAVINCI RESOLVE – THỰC HÀNH TRÊN MICRO PANEL

Xem thêm

Thursday, September 20th, 2018

CHI TIẾT VỀ BLACKMAGIC RAW

Xem thêm

Tuesday, September 18th, 2018

NETFLIX PHÁT TRIỂN MỘT CHƯƠNG TRÌNH CHỨNG NHẬN CHO CÁC CÔNG CỤ HẬU KỲ ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG CÁC ‘BẢN GỐC’ CỦA MÌNH

Xem thêm

Tuesday, July 17th, 2018

KHÓA HỌC NHẬP MÔN DỰNG PHIM – CHỈNH MÀU TRÊN DAVINCI RESOLVE

Xem thêm