Tuesday, January 26th, 2021

TỪ THIẾT KẾ SENSOR ĐẾN FRAMING: KHI NÀO VÀ TẠI SAO NÊN QUAY PHIM Ở 12K

Xem thêm

Wednesday, January 20th, 2021

WATCH & LEARN: CÓ GÌ MỚI TRONG COLOR VỚI DAVINCI RESOLVE 17

Xem thêm

Tuesday, January 12th, 2021

PHƯƠNG PHÁP SÁU BƯỚC ĐỂ CẮT GIẢM VIDEO PHỎNG VẤN CỦA BẠN

Xem thêm

Friday, January 8th, 2021

CÁC CÁCH KHÁC NHAU ĐỂ QUAY VÀ SỬ DỤNG SLOW MOTION

Xem thêm