Wednesday, January 9th, 2019

SỰ THẬT VỀ MÀU SẮC – NHỮNG ĐIỀU NGƯỜI LÀM PHIM CẦN BIẾT

Xem thêm

Wednesday, January 9th, 2019

7 MÁY QUAY TỐT NHẤT CHO NGƯỜI LÀM PHIM TRONG NĂM 2019

Xem thêm

Wednesday, January 9th, 2019

GIỚI THIỆU VỀ PHÔNG XANH

Xem thêm

Tuesday, April 3rd, 2018

KHOÁ HỌC: CHỈNH MÀU TRÊN DAVINCI RESOLVE – THỰC HÀNH TRÊN MICRO PANEL

Xem thêm