Wednesday, October 28th, 2020

5 KỸ THUẬT CHIẾU SÁNG PHIM TỐT NHẤT: HƯỚNG DẪN CỦA NHÀ LÀM PHIM HÀNG ĐẦU

Xem thêm

Tuesday, October 27th, 2020

NHỮNG LÝ DO TẠI SAO BẠN NÊN (VÀ KHÔNG NÊN) ĐẾN TRƯỜNG ĐIỆN ẢNH

Xem thêm

Monday, October 26th, 2020

FILL LIGHT – NGƯỜI HÙNG THẦM LẶNG CỦA ÁNH SÁNG 3 ĐIỂM

Xem thêm

Monday, October 26th, 2020

SO SÁNH 12K URSA MINI PRO VỚI 8K CANON R5 VÀ 6K C500 MARK II

Xem thêm