Tuesday, July 17th, 2018

KHÓA HỌC NHẬP MÔN DỰNG PHIM – CHỈNH MÀU TRÊN DAVINCI RESOLVE

Xem thêm

Tuesday, April 3rd, 2018

KHOÁ HỌC: CHỈNH MÀU TRÊN DAVINCI RESOLVE – THỰC HÀNH TRÊN MICRO PANEL

Xem thêm

Thursday, August 9th, 2018

3 YẾU TỐ QUAN TRỌNG MÀ THIẾT KẾ SẢN XUẤT CÓ THỂ MANG ĐẾN CHO PHIM CỦA BẠN

Xem thêm

Thursday, August 9th, 2018

4 LỜI KHUYÊN VỀ ÁNH SÁNG ĐỂ QUAY TRẮNG-ĐEN ĐẸP

Xem thêm