Monday, June 18th, 2018

VIỆC CINEMATOGRAPHER CHỌN LENS CŨNG QUAN TRỌNG NHƯ VIỆC HỌA SĨ CHỌN BÚT VẼ

Xem thêm

Friday, June 15th, 2018

GIẢI BÓNG RỔ QUỐC GIA ĐỨC ĐƯỢC LIVESTREAM BẰNG CÁC SẢN PHẨM CỦA BLACKMAGIC DESIGN

Xem thêm

Friday, June 15th, 2018

URSA BROADCAST VÀ ATEM 4 M/E BROADCAST STUDIO 4K ĐƯỢC SỬ DỤNG TẠI NOW CHURCH

Xem thêm

Friday, June 15th, 2018

ĐỂ CÓ ĐƯỢC ĐỘ PHƠI SÁNG ĐÚNG LÀ CHUYỆN KHÓ, QUAN TRỌNG LÀ MỌI THỨ PHẢI CÂN BẰNG

Xem thêm