Tuesday, July 17th, 2018

KHÓA HỌC NHẬP MÔN DỰNG PHIM – CHỈNH MÀU TRÊN DAVINCI RESOLVE

Xem thêm

Tuesday, April 3rd, 2018

KHOÁ HỌC: CHỈNH MÀU TRÊN DAVINCI RESOLVE – THỰC HÀNH TRÊN MICRO PANEL

Xem thêm

Friday, July 13th, 2018

GIỚI THIỆU BLACKMAGIC eGPU MỚI

Xem thêm

Tuesday, July 10th, 2018

CINEMATOGRAPHER CHRISTIAN BERGER ĐÃ PHÁT MINH RA CÔNG NGHỆ ANALOG ĐỂ BẢO TOÀN ÁNH SÁNG TỰ NHIÊN

Xem thêm