Friday, May 15th, 2020

KỸ THUẬT LÀM PHIM VÀ SỬ DỤNG ÁNH SÁNG CỦA ROGER DEAKINS

Xem thêm

Friday, May 15th, 2020

MẸO & KỸ THUẬT LÀM PHIM CỦA ROGER DEAKINS: HƯỚNG DẪN ĐẦY ĐỦ NHẤT

Xem thêm

Tuesday, May 12th, 2020

NHỮNG GÌ BẠN CẦN THIẾT ĐỂ CÀI ĐẶT STREAMING VỚI HAI CAMERA

Xem thêm

Tuesday, May 12th, 2020

8 MẸO VÀ THỦ THUẬT HỮU ÍCH KHI SỬ DỤNG BMPCC 6K

Xem thêm